لوله پلی اتیلن لایروبی

تولیدات ما

لوله پلی اتیلن لایروبی

لوله لایروبی پلی تهران پلاستیک شمس در پروژه های لایروبی که منجر به حذف مواد (لجن، گل، شن و ماسه و رسوب سموم) از اعماق دریا، بنادر، دریاچه ها و رودخانه ها و حوضچه می‌شود کاربرد دارد.
لوله لایه روبی تهران پلاستیک شمس با قطر های مختلف ساخته شده است. لوله های پلی اتیلن لایروبی تهران پلاستیک شمس در اندازه های 6 متری و 12 متری تولید میگردد که دو سر لوله فلنج هایی جوش داده شده است .
لوله های لایه روبی پلی اتیلن به طور گسترده ای در پروژه‌های لایروبی آبراه، تالاب ، احیای زمین، آبگیری از لجن، ترمیم دریاچه، آبگیری از رودخانه یا باتلاق ، و بسیاری از کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار میگرید .

تهران پلاستیک شمس

ویژگی های لوله پلی اتیلن لایروبی

لوله‌های پلی اتیلن به دلیل دارا بودن مزایای بسیار و مقاومت مکانیکی و شیمیایی بسیار بالا در مقابل شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب و بی اثر بودن نمک دریا و مواد شیمیایی بر لوله های پلی اتیلن , لوله پلی اتیلن لایروبی مورد توجه مهندسین در پروژ ه های لایروبی قرار گرفته است.

تهران پلاستیک شمس

ویژگی های لوله پلی اتیلن لایروبی

لوله‌های پلی اتیلن به دلیل دارا بودن مزایای بسیار و مقاومت مکانیکی و شیمیایی بسیار بالا در مقابل شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب و بی اثر بودن نمک دریا و مواد شیمیایی بر لوله های پلی اتیلن , لوله پلی اتیلن لایروبی مورد توجه مهندسین در پروژ ه های لایروبی قرار گرفته است.

بالا