لوله پلی اتیلن دریا

تولیدات ما

لوله پلی اتیلن دریا

پر كاربردترين روش نصب خطوط لوله پلي اتيلن در بستر دريا موسوم به شناورسازی و جاگذاری در بستر آب می باشد. اين روش در بيشتر پروژه‌های نصب در دريا استفاده شده و شامل هفت مرحله زير می باشد.

تهران پلاستیک شمس

روش نصب لوله پلی اتیلن دریا

 • 1.
  انتخاب محل مناسب برای مراحل ساخت، اتصال و به آب اندازی لوله
 • 2.
  تدارک منطقه ای جهت انتقال لوله از زمین به دریا و در صورت لزوم بستر سازی برای لوله زیر دریا
 • 3.
  اتصال قطعات لوله به هم و تبدیل آنها به یک طول پیوسته
 • 4.
  نصب وزنه‌های تعادل (این مرحله ممکن است همراه مرحله بعدی انجام شود)
 • 5.
  به آب اندازی خط لوله
 • 6.
  غوطه ور ساختن لوله در محل مشخص شده
 • 7.
  اتمام انتقال از زمین به بستر دریا

تهران پلاستیک شمس

روش نصب لوله پلی اتیلن دریا

 • 1.
  انتخاب محل مناسب برای مراحل ساخت، اتصال و به آب اندازی لوله
 • 2.
  تدارک منطقه ای جهت انتقال لوله از زمین به دریا و در صورت لزوم بستر سازی برای لوله زیر دریا
 • 3.
  اتصال قطعات لوله به هم و تبدیل آنها به یک طول پیوسته
 • 4.
  نصب وزنه‌های تعادل (این مرحله ممکن است همراه مرحله بعدی انجام شود)
 • 5.
  به آب اندازی خط لوله
 • 6.
  غوطه ور ساختن لوله در محل مشخص شده
 • 7.
  اتمام انتقال از زمین به بستر دریا
بالا