تهران پلاستیک شمس   تولید کننده لوله های پلی اتیلن از 16 تا 400 میلیمتر 

کاربرد لوله پلی اتیلن

پلی اتیلن در یک نگاه

 

موارد استفاده: به صورت ترموپلاستیک، الیاف، لوله، فیلم و...

مونومر:اتیلن

روشهای پلیمریزاسیون: زنجیر رادیکالی آزاد

ریخت شناسی: بسیار بلورین(پلی اتیلن خطی)،بی نظم (آمورف)،با در صد تبلور پایین(پلی اتیلن شاخه ای)

دمای ذوب: در حدود 120الی 130 درجه سانتیگراد

 دمای انتقال شیشه ای: در حدود 80- درجه سانتیگراد( با توجه به درصد تبلور پلیمر تغییر می کند)

123123

نصب یک لوله از جنس پلی اتیلن سنگین برای یک پروژه جمع‌آوری فاضلاب

 

کاربرد لوله پلی اتیلن

پلی اتیلن کاربرد فراوانی در تولید انواع لواز م پلاستیکی مورد استفاده در آشپز خانه وصنایع غذایی دارد .

 LDPEازدر تولید ظروف پلاستیکی سبک وهمچنین کیسه های پلاستیکی استفاده می شود.

 HDPEاز در تولید ظروف شیر ومایعات وانواع وسایل پلاستیک آشپزخانه کاربرد دارد.                                       

و MDPEدر تولید لوله های پلاستیکی واتصالات لوله کشی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

برخی ویژگیهای پلی اتیلن

مهم‌ترین ویژگی‌های ذاتی پلی اتیلن‌های تجاری برای کاربردهای اصلی عبارت‌اند از:

1-چگالی       2 -نمایهٔ مذاب          3-توزیع وزن مولکولی

چگالی

همان طور که قبلاً اشاره شد چگالی انواع پلی اتیلن‌ها در محدودهٔ 910/0 تا 965/0 دارد وعلت اینکه آن را تا سه رقم  اعشار ذکر می‌کنند این است که 003/0تغییر در چگالی باعث تغییر قابل توجه‌ای در ویژگی‌ها می‌شود. به طور کلی با  افزایش چگالی، خطی بودن، سفتی، استحکام کششی، استحکام پارگی، دمای نرم شدن، شکنندگی، عمر خمشی، تمایل به  ترک برداشتن افزایش می‌یابد .

پلی اتیلن‌ها بسته به چگالی به چهار گونه پلی اتیلن

با چگالی کم LDPE با چگالی کم  خطی LLDPE با چگالی متوسط MDPE  با چگالی زیاد HDPE تقسیم می شوند .

Melt Flow Index) MFI) نمایه مذاب یا شاخص جریان مذاب 

کاربردی‌ترین نشانهٔ ارتباط دهندهٔ ویژگی‌های پلی اتیلن به متوسط وزن مولکولی است

شاخص جریان مذاب ،وزن پلی اتیلنی (بر حسب گرم) که در عرض ده دقیقه از میان یک وزنه (دای) با عرض و طول  ثابت در دمای 190 درجه سانتیگراد بیرون می آید. و این در حالی است که وزنه استانداردی بر روی پیستون محفظه  رانش که حاوی حدود سه گرم پلی اتیلن است قرار دارد. شاخص جریان مذاب تا حدودی (اما نه دقیق) نسبت معکوس با  گرانروی مذاب دارد . بنابر این با افزایش وزن مولکولی متوسط کاهش می یابد شاخص جریان مذاب بالاتر نشان دهنده  روانی بیشتر در دماهای فراورش است این نمارپد در اصل برای نشان دادن ویژگی های سیلانی(روانی) به عنوان معیاری  از قابلیت اکسترود شدن است به طور کلی با افزایش شاخص جریان مذاب ،استحکام کششی،مقاومت پارگی،دمای نرم شدن  و چقرمگی پلی اتیلن کاهش می یابد.

توزیع وزن مولکولی

استحکام کششی، دمای  (Mw/Mn) نیز اثر بارزی بر روی ویژگیها دارد . با افزایش نسبت Mw/Mn توزیع وزن مولکولی نرم شدن و چقرمگی کاهش می یابد و شکنندگی و تمایل به ترک برداشتن افزایش می یابد . 

 

نمونه کارهای تهران پلاستیک شمس

ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...