لوله زهکشی

لوله زهکشی

در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه علوم فیزیک خاک وکشاورزی صورت گرفته اثرات زیان آور آبهای اضافی در زیر لایه های سطحی زمین در اراضی کشاورزی در کشوری به بزرگی ما میتواند اثرات زیانباری را به اقتصاد این مملکت وارد نمایدموارد بسیاری در کشور مشاهده میگردد که زمین ها به صورت کامل به صورت بایردرآمده اند و این به دلیل نقصان در بستر سازی خاک و آب آن زمین ها می باشد اینگونه از زمین های بایر و یا شوریده درصورتی قابل استفاده می شوند که عملیات خاکبرداری و زهکشی در آنهابه اجرا گذاشته شود در مناطقی که داری آب وهوای مرطوب هستند اگر از زمینهای کشاورزی دارای زهکشی مناسب نباشند و یا دوره های ماندگاری آب طولانی گردد خاک محل کشت ازلحاظ رشد گیاهان وضیعت نامناسبی پیدا می کنند زیرا خاک راهی برای تهویه اکسیژن پیدا نکرده وبه تدریج می میرد در چنین شرایطی کارشناسان استفاده از لوله های زهکشی را پیشنهاد میکنند در گذشته لوله های سفالی وبتونی به لحاظ نبود تکنولوژی روز مورد استفاده قرار می گرفت ولی در سالهای اخیر لوله های پلاستیکی ولوله های پلی اتیلن جایگزین لوله های فوق گردید.

از امتیازات لوله های زهکشی

  • عمر مفید و طولانی نسبت به لوله های سیمانی و سفالی
  • سبک بودن
  • سهولت و سرعت بالا جهت نصب و اجرای پروژه
  • مقاوم در برابر اسید ها و بازها

لوله های زهکش در 4 نوع ساده – تمام مشبک – نیم مشبک و الیاف دار تولید میشوند و جهت استفاده بهینه از لوله ها می بایست کانالی به اندازه دو برابر قطر لوله ایجاد شده و از سه نوع سنگ ریز، درشت و متوسط جهت زیر و اطراف لوله در نظر گرفته شود.

در زمان نصب و کارگزاری لوله زهکش شبکه عوامل نصب ، راه اندازی ، خصوصیات خاک ، ریخت شناسی ، موقعیت شناسی ، حفر ترانشه با توجه به ابعاد مورد درخواست وشیب ، ریخته گری بستربتنی در گودال باید درنظر گرفته شود
لوله زهکش 100م م -لوله زهکش 120م م – لوله زهکش 160م م – لوله زهکش 200م م

کاربرد لوله های زهکشی، مهمترین موارد

  • در اراضی کشاورزی به منظور خارج ساختن آب اضافه حاصل از آبیاری یا بارندگی.
  • در اراضی کشاورزی که به دلایل مختلف خاک آنها شور یا قلیایی گردیده است.
  • در زمین های ورزشی یا تفریحی.

جدیدترین مطالب

بالا