تهران پلاستیک شمس   تولید کننده لوله های پلی اتیلن از 16 تا 400 میلیمتر 

خط مشی شرکت تهران پلاستیک شمس

khate mashi

 

خط مشی شرکت تهران پلاستیک شمس

شرکت تهران پلاستیک شمس، سازنده لوله های پلی اتیلن مطابق با اساتانداردهای ملی و بین المللی در ایران فعالیت می نماید .

مدیریت ارشد هدف کلان شرکت را به عنوان یک بنگاه اقتصادی، کسب سود برای صاحبان سهام با حفظ محط زیست، ایمنی و بهداشت کارکنان مجموعه و رعایت کلیه قوانین و مقررات کیفی، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی دارای کاربرد در محدوده فعالیت شرکت تعیین نموده است .

به منظور دستابی به هدف کلان اشاره شده، اهداف خرد زیر در برنامه کاری مجموعه قرار دارد .
1. افزایش رضایتمندی مشتریان
2. کاهش ضایعات تولید
3. پیشگیری از آلودگی محیط زیست
4. پیشگیری از حوادث و بیماری ها ناشی از کار
5. افزاش کیفیت محصولات

به منظور دستیابی به اهداف فوق، شرکت تهران پلاستیک شمس الزامات استانداردهای اجباری را طراحی و اجرا نموده است .

اثربخشی آن را از طریق انجام ممیزی های داخلی و جلسات بازنگری مدیریت بررسی و بهبود می بخشد .

مدیریت ارشد خود را ملزم و متعهد می داند منابع و امکانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده سازی الزامات استانداردها و بهبود فعالیت های سازمان را فراهم آورد .
کلیه پرسنل شرکت ملزم به درک خط مشی بوده و فعالیت های خود را در راستای اهداف فوق برنامه ریزی و کنترل می نمایند .

نمونه کارهای تهران پلاستیک شمس

ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...